2

Ilmul-Ihsan

Sufizam je put koji slijede sufije u dostizanju Istine, Boga. I dok ovaj termin obično izražava teoretski ili filozofski aspekt ovog traženja, fizički ili praktični aspekt se obično referira kao “biti derviš”.

 

Take a quick tour

Hadis Dana

 

Namaz je stub islama i prvo za šta će čovjek biti pitan na Sudnjem danu pa će se prema tome i ostala ljudska djela mjeriti. Pa kako da budu dobra djela onoga koji nema namaza?

Read more...

Kur'anski Ajet

 

O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate! ( Kur'an, 61:2-3 )     

Read more...

Tekstovi

Naucimo Kur'an

kuran ile ilgili gorseller7

Sufijske Izreke

Ebu Turab je rekao: „Pazi na svoje misli, jer dobra pomisao osnov je svakog dobra. Iz dobre pomisli proizađe dobro djelo.“

Sufijske Izreke

Ahmed ibn Asim Intaki je rekao: „Ako hoćeš očuvati srce zdravim, pomozi mu tako što ćeš paziti na svoj jezik.“

Sufijske Izreke

Abdullah Munasil kaže: „Lijepo ponašanje potrebnije nam je nego mnogo znanja.“

 

Modern Design

Ebu Muhammed Murtaš je rekao: „Tesawuf je lijepa ćud.“

 

Sufijske Izreke

Ahmed Intaki je rekao: „Iskrenost znači činiti dobro bez želje da te po tome spominju i zbog toga veličaju. Nagradu za dobro koje činiš očekuj samo od Boga.“